Kisah Wanita Miskin Dan Imam Ahmad Bin Hanbal

Suatu hari IMAM AHMAD BIN HANBAL Rahimahullah dikunjungi seorang wanita yang ingin bertanya. “lmam, saya adalah seorang perempuan yang sudah lama ditinggal mati suami. Saya ini sangat miskin, sehingga untuk membesarkan anak-anak, saya memintal benang di malam hari, sementara siangnya saya gunakan untuk mengurus anak-anak saya dan bekerja sebagai sebagai… Read more“Kisah Wanita Miskin Dan Imam Ahmad Bin Hanbal”